T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Öğr.Gör. MÜCAHİT ÖZTÜRK

 
 Kişisel Bilgiler
         
İş Adresi : Ortaköy MYO Ortaköy / AKSARAY 68400 ORTAKÖY/AKSARAY
İş Telefonu : 3822883826
Fax :
GSM :
e-mail : mucahitozturk@aksaray.edu.tr
Web :
MSN :
Fakültesi : ORTAKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU
 
        
   
Öğrenim Durumu
Lisans
2009
  Üniversite/Okul Adı : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Eğitim Fakültesi
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Tez / Proje Adı :

Y.Lisans
2013
  Üniversite/Okul Adı : Karadeniz Teknik Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Tez / Proje Adı : Uzaktan Eğitimde Öğretimi Ayrıntılama Kuramına Göre Yapılan Öğretimin Değerlendirilmesi

DR
  Üniversite/Okul Adı : Karadeniz Teknik Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Bilgisayar ve Öğr. Tek. Eğitimi
Tez / Proje Adı :
   
Bildiği Diller
Yabancı DilSeviye
İngilizceOrta
   
Akademik Ünvanları
ÜnvanKurumYıl
Öğr.Gör.Nevşehir Üniversitesi2012
   
Uzmanlık Alanları
Öğretim Teknolojileri, Materyal Tasarımı, Uzaktan Eğitim, WEB Programlama, Ağ Teknolojileri
   
Son iki yılda verilen dersler
BİL 181TEMEL BİLGİSAYAR BİLGİLERİ
BİL 181TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
BİL 181TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
BİL 181TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ I
BUR 114BİLGİSAYAR BÜRO UYGULAMALARI
BUR 209BİLGİSAYAR III
BUR 210BİLGİSAYAR IV
BVS 112BİLGİSAYAR BÜRO UYGULAMALARI
ELT 114BİLGİSAYAR BÜRO UYGULAMALARI
ELT 223WEB TASARIMI
ELT 243PROGRAMLAMAYA GİRİŞ
ELT 248PROGRAMLAMA DİLLERİ
İSL 114BİLGİSAYAR BÜRO UYGULAMALARI
MAK 114BİLGİSAYAR BÜRO UYGULAMALARI
MKT 118BİLGİSAYAR BÜRO UYGULAMALARI
MKT 122PROGRAMLAMAYA GİRİŞ
MKT 247PROGRAMLAMA DİLLERİ I
MKT 251AĞ TOPOLOJİLERİ
MKT 254PROGRAMLAMA DİLLERİ II
MLY 110BİLGİSAYAR BÜRO UYGULAMALARI
MUH 114BİLGİSAYAR BÜRO UYGULAMALARI
   
Akademik Faaliyetler
  


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Uluslararası)


Scı, Scı- Expanded, Sscı Veya Ahcı Tarafından Taranan Dergilerde Yayınlanmış Bir Tam Makale
A.1 Ünal Çakıroğlu, Mücahit Öztürk, Flipped Classroom with Problem Based Activities: Exploring Self-regulated Learning in a Programming Language Course , "Educational Technology & Society ", 20, (2017), s.337-349
Uluslararası Bir Alan İndeksi Tarafından Taranan Dergilerde ve Tübitak Tarafından İlan Edilen A-Türü Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Bir Tam Makale
A.1 Ünal ÇAKIROĞLU, Mücahit ÖZTÜRK, IMPLEMENTATION OF ELABORATION THEORY IN MATERIAL DESIGN FOR DISTANCE EDUCATION, "Turkish Online Journal Distance Education ", 1, (2014), s.
A.2 Seyfullah Gökoğlu, Mücahit Öztürk, Ünal Çakıroğlu, The Systems-Based Mentoring Model within the process of technology integration, "Participatory Educational Research (PER) ", Special Issue 2015, (2015), s.
A.3 Ünal Çakıroğlu, Mücahit Öztürk, Ayrıntılama Kuramı Çerçevesindeki Çevrimiçi Ders Tasarımının Akademik Başarı Ve Kalıcılık Üzerindeki Etkileri, " Kastamonu Eğitim Dergisi ", 24, (2016), s.369-382
A.4 Ünal Çakıroğlu, Seyfullah Gökoğlu, Mücahit Öztürk , Pre-service computer teachers' tendencies towards the use of mobile technologies: A technology acceptance model perspective, "European Journal of Open, Distance and e-Learning ", 20 (1), (2017), s.
1.1.2.1 Türündeki Bilimsel Bir Kitapta En Az Bir Bölümün Yazarlığı
A.1 Gökoğlu S., Öztürk M., Erdoğdu F., Çakiroğlu Ü, Öğrenme Ortamlarında Sanal Dönüşümler: Sanal Gerçeklik Yaklaşımı", Eğitim Teknolojileri Okumaları, Odabaşı, " Eğitim Teknolojileri Okumaları - 2017 ", , (2017), s.248-257
A.2 Öztürk M., Gökoğlu S., Çakiroğlu Ü, Öğrenme Sürecinde Yeni Bir Yaklaşım: Üreten Hareketi (Maker Movement), "Eğitim Teknolojileri Okumaları-2017 ", , (2017), s.257-265
Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş, Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Kongre Bildiriler Kitabında Veya Bildiriler Cd Sinde Yer Alan Bir Tam Tebliğ
A.1 Gökoğlu S., Erdemir T., Öztürk M., Çakiroğlu Ü., , "Bote Sempozyumlarında Sunulan Çalışmalardaki Eğilimler: İçerik Analizi Çalışması", "8th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS 2014) ", 8, (2014), s.pp.6-7
A.2 Sakine Öngöz, Mücahit Öztürk, Seyfullah Gökoğlu, Eğitim yazılımlarında kullanılan eğitsel arayüz ajanlarına yönelik öğrenci tercihlerinin belirlenmesi, "9th International Computer & Instructional Technologies Symposium - ICITS2015 ", 9, (2015), s.
A.3 Ünal Çakıroğlu, Mücahit Öztürk, Seyfullah Gökoğlu, E-öğrenmenin Kalitesini Belirlemeye Yönelik Çalışmalar Üzerine Bir Değerlendirme, "3rd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium ", , (2015), s.
A.4 Mücahit Öztürk, Onur Doğan, Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğrenme Stili İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, "The 1st International Conference on Studies in Education ", , (2016), s.
A.5 Ünal Çakıroğlu, Mücahit Öztürk, Ters-Yüz Sinif Modelinin Uygulama Eğilimlerinin İncelenmesi, "10thInternational Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS) ", , (2016), s.
A.6 Mücahit ÖZtürk, Bilgiyi İnşa Etme Sürecinde Yeni Bir Yaklaşım Maker Hareketi, "The 1st International Conference on Studies in Education ", , (2016), s.
A.7 Onur Doğan, Mücahit Öztürk, The Evaluation Of Vocational School Students' Views Of Course Contents On The Maker Movement, " I. International Scientific and Vocational Studies Congress (BILMES 2017 ", , (2017), s.
A.8 Seyfullah Gökoğlu, Mücahit Öztürk, Ünal Çakıroğlu, Öğrenme Ortamlarında Sanal Gerçeklik: Risk İçeren Durumlarda Eğitsel Kullanılabilirlik Potansiyeli, "Fifth International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium ", , (2017), s.
A.9 Mücahit Öztürk, Seyfullah Gökoğlu, Ünal Çakıroğlu, The Examination Of Digital Citizenship Levels Of Ceit Students, "Fifth International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium ", , (2017), s.
A.10 Mücahit Öztürk, Seyfullah Gökoğlu, Ters Yüz Sınıf Modeli Çerçevesinde Yabancı Dil öğretimi İçin Ders Tasarımı, "26th International Conference on Educational Sciences ", , (2017), s.
Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Konferans Bildiriler Kitabında Veya Bildiriler Cd Sinde Yer Alan Bir Tebliğ Özeti, Posterli Sunum
A.1 Ünal ÇAKIROĞLU, Mücahit ÖZTÜRK, Seyfullah GÖKOĞLU, Turgay ERDEMİR, Mobil Teknolojilerin Mevcut Kullanımlarına Yönelik Görüşler İle Öğretim Amaçlı Kullanımlarına Yönelik Yönelimler Arasındaki İlişki, "6th International Computer & Instructional Technologies Symposium ", , (2012), s.
A.2 Mücahit ÖZTÜRK, Ünal ÇAKIROĞLU, Uzaktan Eğitimde Öğretim Ayrıntılama Kuramı Temelinde Materyal Tasarımı, "1st International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium ", , (2013), s.
 
  CV Url: obs.aksaray.edu.tr/oibs/akademik/per_akademik_cv.aspx?id=101099&lang=tr