T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Ar.Gör. MERT MUTLU

 
 Kişisel Bilgiler
         
İş Adresi : Aksaray ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi A-Blok 68100 MERKEZ/AKSARAY
İş Telefonu : 3822883626
Fax : 3822883525
GSM :
e-mail :
Web : http://maden.aksaray.edu.tr/tr/maden-isletme-anabilim-dali
MSN :
Fakültesi : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 
        
   
Öğrenim Durumu
Lisans
2011
  Üniversite/Okul Adı : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Mühendislik Fakültesi
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Maden Mühendisliği
Tez / Proje Adı : Seyitömer Linyitleri İşletmesi’ nde Meydana Gelen İş Kazalarının Analizi

Lisans
2014
  Üniversite/Okul Adı : Anadolu Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : İşletme Fakültesi
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : İşletme
Tez / Proje Adı :

Y.Lisans
2013
  Üniversite/Okul Adı : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Fen Bilimleri Enstitüsü
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Maden Mühendisliği/Maden İşletme
Tez / Proje Adı : Açık İşletme Kömür Madenciliğinde Lojistik Regresyon Analizi ile İş Kazalarının Değerlendirilmesi

DR
  Üniversite/Okul Adı : Aksaray Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Fen Bilimleri Enstitüsü
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Jeoloji Mühendisliği
Tez / Proje Adı :
   
Bildiği Diller
Yabancı DilSeviye
İngilizceİleri
   
Akademik Ünvanları
ÜnvanKurumYıl
Ar.Gör.Aksaray Üniversitesi2013
   
Görev Yaptığı Birimler
Mühendislik Fakültesi
   
Uzmanlık Alanları
Açık İşletme Madenciliği
Aşamalı Loglineer Analiz
İş Sağlığı ve Güvenliği
Kaza Analizi
Lojistik Regresyon
Risk Değerlendirme
Uyum Analizi
   
Kurul / Komisyon Üyeliği
ASÜ Engelli Öğrenci Birimi Yönetim Kurulu Üyesi (Fen Bilimleri Enstitüsü Temsilcisi) -
   
Kazandığı Ödüller
Ulusal
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü 2011 yılı mezunları içerisinde Bölüm Üçüncüsü2011
   
Akademik Faaliyetler
  


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Uluslararası)


Scı, Scı- Expanded, Sscı Veya Ahcı Tarafından Taranan Dergilerde Yayınlanmış Bir Tam Makale
A.1 S.Onder, M.Mutlu, Analyses of non-fatal accidents in an opencast mine by logistic regression model – a case study, "International Journal of Injury Control and Safety Promotion ", 24, (2017), s.328-337
Uluslararası Bir Alan İndeksi Tarafından Taranan Dergilerde ve Tübitak Tarafından İlan Edilen A-Türü Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Bir Tam Makale
A.1 M.Mutlu, M. Sarı, Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ve Madencilik Sektöründe Kullanımı, "Bilimsel Madencilik Dergisi ", 56, (2017), s.181-196
Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş, Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Kongre Bildiriler Kitabında Veya Bildiriler Cd Sinde Yer Alan Bir Tam Tebliğ
A.1 M. Önder, M. Mutlu, E. Adıgüzel, S. Önder, TKİ’ye Bağlı Açık İşletme Kömür Madenlerindeki İş Günü Kayıplı İş Kazalarının Aşamalı Loglineer Analiz Yöntemi ile Değerlendirilmesi, "Türkiye 24. Uluslararası Madencilik Kongresi Bildiriler Kitabı ", , (2015), s.178-189
A.2 M.Mutlu, M. Sarı, M. Önder, S.Önder, Bir Taşocağı Ve Kırma-Eleme Tesisi’nde Gürültüye Bağlı İşitme Kayıplarının Bulanık Mantık Yöntemi İle Tahmin Edilebilirliği, "Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu’2017 ", , (2017), s.396-411
Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Konferans Bildiriler Kitabında Veya Bildiriler Cd Sinde Yer Alan Bir Tebliğ Özeti, Posterli Sunum
A.1 M.Mutlu*, N. C. Çetin, S. Önder, TKİ’ye Bağlı Açık İşletme Kömür Madenlerinin Analitik Hiyerarşi Yöntemi ile Risk Temelli Sınıflandırılması, "İAREC 2017 ", , (2017), s.2712


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Ulusal)


Ulusal Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenen Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Konferans Bildiri Kitabında Veya Bildiriler Cd?Sinde Yer Alan Basılmış Bir Tam Tebliğ
A.1 S. Önder, M. Mutlu ve M. Önder, Açık İşletme Kömür Madenciliğindeki İş Kazalarının Risk Değerlendirme Karar Matrisi ile Değerlendirilmesi, "Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu 2011 ", , (2011), s.155-162
A.2 S. Önder, M. Mutlu, Açık İşletme Kömür Madenciliğinde Lojistik Regresyon Analizi ile İş Kazalarının Değerlendirilmesi, "Türkiye 19. Kömür Kongresi ", , (2014), s.341-352
A.3 M. Önder, S. Önder, M. Mutlu, E. Adıgüzel, Yerüstü Kömür Madenlerindeki Gün Kayıplı İş Kazalarının Loglineer Model ve Uyum Analizi ile İncelenmesi, "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu ", , (2015), s.163-180
 
  CV Url: obs.aksaray.edu.tr/oibs/akademik/per_akademik_cv.aspx?id=101065&lang=tr