T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Yrd.Doç.Dr. RAMAZAN İLGÜN

 
 Kişisel Bilgiler
         
İş Adresi : VETERİNER HEKİMLİĞİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ ANATOMİ ANABİLİM DALI 68100 MERKEZ/AKSARAY
İş Telefonu : 3822882863
Fax : 3822882899
GSM :
e-mail : rilgun1980@hotmail.com
Web :
MSN :
Fakültesi : VETERİNER FAKÜLTESİ
 
        
   
Öğrenim Durumu
Lisans
  Üniversite/Okul Adı : SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı :
Tez / Proje Adı :

Y.Lisans
  Üniversite/Okul Adı : SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı :
Tez / Proje Adı :

DR
  Üniversite/Okul Adı : FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : VETERİNER HEKİMLİĞİ TEMEL BİLİMLER
Tez / Proje Adı : KÖRFARELERDE CANALİS ALİMENTARİUS, HEPAR VE PANKREASIN MAKROANATOMİK VE MİKROANATOMİK OLARAK İNCELEN
   
Bildiği Diller
Yabancı DilSeviye
İngilizceOrta
   
Akademik Ünvanları
ÜnvanKurumYıl
Yrd.Doç.Dr.AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ2013
   
İdari Görevler
KurumGörev TanımıTarih Aralığı
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ ANATOMİ ANABİLİM DALI BAŞKANIDiğer01.12.2013 -
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ HİSTOLOJİ VE EMBRYOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANI(Vek)Diğer01.12.2013 -
AKSARAY ÜNİV.VETERİNER FAK. FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİDiğer20.01.2014 - 31.03.2017
   
Uzmanlık Alanları
ANATOMİ
Histoloji
   
Üyesi Olduğu Bilimsel / Mesleki Kuruluşlar
VETERİNER ANATOMİ DERNEĞİ ÜYELİĞİ14.08.2003 -
   
Son iki yılda verilen dersler
ANT 103FONKSİYONEL ANATOMİ
ANT 104SPOR ANATOMİSİ
BES 105İNSAN ANATOMİSİ VE KİNESYOLOJİ
ÜSDVET366ARTİSTİK ANATOMİ
ÜSDVET375EGZOTİK HAYVAN ANATOMİSİ VE YETİŞTİRİCİLİĞİ
ÜSDVET377PET HAYVANCILIĞI
VET101ANATOMİ I
VET102ANATOMİ II
VET108LABORATUVAR HAYVANLARI ANATOMİSİ
VET114VETERİNER TERMİNOLOJİ
VET269Tahnit ve Plastinasyon
VET408Travmatik ve Ortopedik Cerrahi
VET503TOPOĞRAFİK ANATOMİ
   
Akademik Faaliyetler
  


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Uluslararası)


Scı, Scı- Expanded, Sscı Veya Ahcı Tarafından Taranan Dergilerde Yayınlanmış Bir Tam Makale
A.1 Aydın, A., Yılmaz, S., Özkan, E. and İlgün, R. , Morphological Investigations on the Circulus Arteriosus Cerebri in Mole-Rats (Spalax leucodon)., "Anat. Histol. Embryol. 37 (3), 219-222, 2008 ", , (2008), s.
A.2 Özkan Z.Ender, Timurkaan Sema, İlgün Ramazan , Morphological Investigations on the Duodenum in Sousliks (Spermophilus xanthoprymnus), "Nat. Croat.,Vol.18(2), 279-285, 2009 ", , (2009), s.
A.3 Timurkaan Sema, Özkan Ender, İlgün Ramazan, Gür Fatih Mehmet., Immunolocalisation of The Serotonin in The Fundus Ventriculi and Duodenum of The Asia Minor Ground Squirrel (Spermophilus xanthoprymnus )., "Veterinarski Arhiv, 79(1),69-76,2009. ", , (2009), s.
A.4 A.Aydın, Z.E. Ozkan, S. Yılmaz, R. İlgün. , The Morphology of The Circulus Arteriosus Cerebri in The Ground Squirrel (Spermophilus citellus). , "Veterinarni Medicina (Vet. Med.- Czech), 54, (11), 537-542,2009 ", , (2009), s.
A.5 A.Aydın, Z.E.Özkan, S. Yılmaz, İlgün Ramazan., The Arteries Originating From The Aortic Arch and The Patterns of Their Branches in Ground Squirrels ( Spermophilus citellus), , ", Veterinarni Medicina,56,2011. ", , (2011), s.
A.6 A. Aydın, Ozkan Z.E., İlgün R. , The morphology of the arteries originating from the arcus aorta and the branches of these arteries in mole-rats (Spalax leucodon), , "Veterinarni Medicina, 373-376, 58(7),2013. ", , (2013), s.
A.7 R.İlgun, A. Yoldas, N., Kuru and Z.E Özkan, , ‘’Macroscopic Anatomy of the Lower Respiratory System in Mole rats (Spalax leucodon)’’ Anatomy Histology Embryology, (in press) , "Anat. Histol. Embryol. ", 43, (2014), s.474-481
A.8 Yoldas A, Aydın A,İlgün R, Macroscopic description of the kidney and intrarenal circulation in mole-rats (Spalax leucodon), "Veterinaria Medicine ", 59, (2014), s.382-387
A.9 Bayrakdar Ali,Yaman Mine, İlgün Ramazan, Distrubution of serotonin of intestinum tenue Spalax leucodon, "Animal Cells and Systems ", 19:5, (2015), s.289-294
A.10 Nilgün Kuru, Kenan Çinar, Emel Demirbag, Ramazan Ilgün, Histological and histochemical structure of lingual salivary glands in mole rat (Spalax leucodon), "Indian J. Anim. Res., ", DOI:10.18805/ijar.v0iOF.4546, (2016), s.
A.11 Yalcin Akbulut Ramazan Ilgun, Bestami Yilmaz, Kadir Aslan, and Erdogan Uzlu, The macroanatomy of the brachial plexus and its nerves in the common buzzard (Buteo buteo), "Veterinarski Arhiv 87 (6), 759-768, 2017 ", , (2017), s.
A.12 Ramazan İlgün, Fatih Mehmet Gür, Ferhan Bölükbaş, Orhan Yavuz , Macroanatomical and Histological study of caecum of the guinea fowl(Numida meleagris) using light and scanning electron microscopy, "Indian Journal of Animal Research ", Basımda, (2017), s.
A.13 Kuru, Nilgun; Cinar, Kenan; Demirbag, Emel; Ilgun, Ramazan; , Some lectin binding properties of the the tongue in mole rat (Nannospalax xanthodon)) , "Biotechnic & Histochemistry ", , (2017), s.
Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş, Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Kongre Bildiriler Kitabında Veya Bildiriler Cd Sinde Yer Alan Bir Tam Tebliğ
A.1 Ramazan ilgün, Olga Büyükleblebici, Aksaray Malaklısı (Türk Mastifi) Ön Bacak ve Arka Bacak Kemiklerinin Makro-Anatomik Olarak İncelenmesi, "Unikop 2016,21-23 Ekim 2016,Karaman ", 3, (2016), s.
Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Konferans Bildiriler Kitabında Veya Bildiriler Cd Sinde Yer Alan Bir Tebliğ Özeti, Posterli Sunum
A.1 Atilla Yoldaş, Ramazan İlgün, Yunus Emre Dikmeer. , Körfare (Spalax leucodon) Böbreklerinde İntrarenal Vaskülarizasyonun Makro-Anatomical Olarak İncelenmesi. , "XV. Uluslararası Veteriner Hekimliği Öğrencileri Bilimsel Araştırma Kongresi Dahilinde bildiri kitapçığında’’ ", 09-11 Mayıs 2013. İstanbul. , (2013), s.
A.2 Hilal Merve Çakır, Ramazan İlgün,Zait Ender Özkan, The Comparative Investigation of Some Osteometric Measurements of The Neurocranium and Splanchnocranium Bones in Aksaray Malaklı and Kangal Dogs, "17.Uluslararası Veteriner Hekimliği Öğrencileri Kongresi 28-30 April ,Istanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi İstanbul ", , (2015), s.
A.3 Ece Saydul, Ramazan İlgün ve Nilgün Kuru, Comparative Macro-Anatomical Investigations on Os Hyoideum in Guinea Fowls (Numida meleagris) and Turkeys (Meleagris gallapova), "17.Uluslararası Veteriner hekimliği Öğrenci kongresi,28-30 april 2015 İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi,İstanbul ", , (2015), s.
A.4 Ferhan Bölükbaş, Yasemin Öznurlu, Ramazan İlgün, Histological Study Of Tongue Of İn The Blind Mole Rat (Nannospalax Xanthodon) (Rodentia: Spalacidae), "1ST INTERNATIONAL CONGRESS ON ADVANCES IN VETERINARY SCIENCES AND TECHNICS (ICAVST), ", 1, (2016), s.
A.5 Ramazan ilgün, Comparative Macro-Anatomical and Morphometric Investigations on Splanchnocranium in Guinea fowls ( Numida meleagridis ) and Turkeys ( Meleagridis gallapova ), "1ST INTERNATIONAL CONGRESS ON ADVANCES IN VETERINARY SCIENCES AND TECHNICS (ICAVST), ", , (2016), s.
A.6 Yalçın Akbulut, Ramazan İlgün, et.al., The macroanatomy of the brachial plexus and its nerves in the common buzzard (Buteo buteo), "5th Animal Health and Veterinary Medicine Congress ", , (2016), s.September 26-27, 2016
A.7 Ramazan İlgün, Halil Selçuk BİRİCİK, HAYVAN KURTARMADA TOPOGRAFİK ANATOMİ, "INTERNATIONAL ANIMAL RESCUE CONFERENCE AKSARAY, 08 - TEMMUZ/ JULY - 2017 ", , (2017), s.
A.8 Ramazan İlgün, Halil Selçuk Biricik,Ömer Atalar, AT KURTARMADA BOYUN BÖLGESİNİN KLİNİK ÖNEMİ, "INTERNATIONAL ANIMAL RESCUE CONFERENCE AKSARAY, 08 - TEMMUZ/ JULY - 2017 ", , (2017), s.
A.9 Ramazan İLGÜN, Meryem KARAN Zait Ender ÖZKAN Sadık YILMAZ, AKSARAY MALAKLI KÖPEKLERİNDE COLUMNA VERTEBRALİS’İN MAKRO-ANATOMİK OLARAK İNCELENMESİ, "I. ULUSLARARASI TÜRKİYE VETERİNER ANATOMİ KONGRESİ & X. ULUSAL VETERİNER ANATOMİ KONGRESİ,13-16 Eylül 2017 ", , (2017), s.
A.10 Kırbas G, Akbulut Y, İlgün R, Morphometric Analysis Of The Mandible In Terms Of Gender Of Red Fox (Vulpes Vulpes) Located İn Kars, "4TH İNTERNATİONAL VETİSTANBUL GROUP CONGRESS 11-13 MAYIS 2017 ", , (2017), s.O-36
A.11 Ramazan İLGÜN, Fatih Mehmet GÜR, Ferhan BÖLÜKBAŞ, Orhan YAVUZ, Macroanatomical and histological study of caecum of the guinea fowl (Numida meleagris), ""V. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Karatay University ", , (2017), s.
A.12 Atilla YOLDAŞ, Mehmet DEMİR, Ramazan İLGÜN, M. Orhun DAYAN, Gross Anatomy of the Masseter Muscle of the Blind Mole Rat Spalax leucodon), "V. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Karatay University ", , (2017), s.
A.13 Ramazan İLGÜN, Macroanatomy of the Bones of Limb in Dalmatian pelican (Pelecanus crispus), "V. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Karatay University ", , (2017), s.
A.14 Aksoy Nese Hayat,Karasahın Tahır,Dursun Sükrü,Akbulut Kürsat,Bulut Gaye,Haydardedeoglu Alı Evren,Ilgün Ramazan,Büyükleblebıcı Olga, Aksaray Bölgesinde Yetistirilen Akkaraman Koyunlarının Hematolojik Kan Degerlerinin Arastırılması., "V.Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu-Karatay University ", , (2017), s.
A.15 Karasahın Tahır,Aksoy Nese Hayat,Dursun Sükrü,Bulut Gaye,Özkurt Güzın,Haydardedeoglu Alı Evren,Çamkerten Ilker,Ilgün Ramazan, Aksaray Bölgesinde Yetistirilen Kıl Keçilerinde Hematolojik degerler, "V.Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu-Karatay University ", , (2017), s.
Diğer Yazarlar Tarafından 1.1.1.1 , 1.1.1.3 Türü Dergilerde Yapılmış Her Bir Atıf (Aynı Makale İçin En Çok 5 Atıfla Sınırlı Olmak Üzere)
A.1 26, (2017)


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Ulusal)


A-Tipi Ulusal Dergide Yayımlanmış Tam Makale
A.1 Ramazan İlgün, Z.Ender Özkan , Körfarelerde (Spalax leucodon) Hepar’ın Mikroanatomisi Üzerinde İncelemeler., "Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi.2012-1(3):19-23. Diyarbakır. ", , (2012), s.
A.2 Ramazan İlgün, Z.Ender Özkan. , Körfarelerde (Spalax leucodon) Canalis Alimentarius Makroanatomisi Üzerinde İncelemeler. , "Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimler Dergisi. 2012; 7(2): 85-91. Erzurum. ", , (2012), s.
A.3 Atilla Yoldaş, Ramazan İlgün, Akın Yığın, Erdal Özmen , Sığır masseter kaslarında kuduz virüsünün anatomik lokalizasyonun Real-Time PCR ile belirlenmesi, "Eurasian Journal of Veterinary Sciences. 2013-Vol. 29(4). ", , (2013), s.211-215
A.4 Ramazan İlgün, Ali Aydın, Atilla Yoldaş, ’’Yaban Domuzlarında (Sus Scrofa) Columna Vertebralis’in Makro-anatomik Olarak İncelenmesi. , "Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi. Erzurum. ", , (2013), s.
A.5 Ramazan İlgün, Zait Ender Özkan, Aksaray Malaklı köpeği ile Kangal köpeği Neurocranium ve Splanchnocranium Kemiklerinin Bazı Osteometrik Ölçümlerinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi, "Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi ", , (2015), s.
A.6 Ramazan ilgün, Nilgün Kuru , Beç tavuğu (Numida meleagris) ve Hindi (Meleagris gallapova) Os hyoideum’u Üzerinde Karşılaştırmalı Makro-Anatomik İncelemeler, "Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi ", , (2015), s.
A.7 Ramazan İlgün, ''Beç Tavuğu ( Numida meleagris) ve Hindi ( Meleagris gallapova) Splanchnocranium’u Üzerinde Karşılaştırmalı Makro-Anatomik ve Morfometrik İncelemeler, "Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi ", 30, (2016), s.171-175
A.8 Ramazan İlgün, Yalçın Akbulut, Nilgün Kuru, Beç Tavuğu (Numida meleagris) ve Hindi (Meleagris gallapova) Neurocranium’u Üzerinde Karşılaştırmalı Makro-Anatomik ve Morfometrik İncelemeler, "F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg ", 30(1), (2016), s.191-194
A.9 Ramazan İlgün, Zait Ender Özkan, Yalçın Akbulut, , Tepeli pelikanların (Pelecanus crispus) Neurocranium ve Splanchnocranium kemikleri Üzerinde Makro-Anatomik İncelemeler, "Van Veterinary Journal ", 2017, (2017), s.5-10
A.10 Ömer ATALAR, Mustafa KOÇ, Ramazan İLGÜN, Bestami YILMAZ, Oklu Kirpilerde Böbreklerin Bilgisayarlı Tomografi ile İncelenmesi , "Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi ", 2, (2017), s.138-141
A.11 Ramazan İLGÜN, Meryem KARAN, Zait Ender ÖZKAN, Sadık YILMAZ, Aksaray Malaklı Köpeklerinde Columna Vertebralis’in Makro-Anatomik Olarak İncelenmesi, "Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi ", 31, (2017), s.
C-Tipi Ulusal Dergide Yayımlanmış Tam Makale
A.1 Dr.Ramazan İlgün’’ , Et ve et ürünleri tüketimi, "Tarım Postası S:4 Y:3 Sayfa 7,2009 Tarım İl Müdürlüğü Yayınları. ", , (2009), s.
A.2 Dr. Ramazan İlgün , ’Tarım Zararlısı Olarak Körfareler ve Mücadele Yöntemleri, "Tarım Postası S:3 Y:3 Sayfa 7,2010 ", , (2010), s.
Ulusal Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenen Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ` Da Sunulmuş ve Konferans Bildiri Kitabında Veya Bildiriler Cd?Sinde Yer Alan Basılmış Bir Tam Tebliğ Özeti, Posterli Sunum
A.1 Özkan Z.Ender, Timurkaan Sema, İlgün Ramazan. , ’Gelengilerde (Spermophilus xanthoprymnus) Duodenum Morfolojisi Üzerinde İncelemeler., "IV. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi dahilinde bildiri özet kitapçığındaki ", S:28-29,13-17 Eylül 2006 Erciyes Üniversitesi. Kayseri., (2006), s.
A.2 Zait Ender Özkan, Ramazan İlgün. , Gelengilerin (Spermophilus xanthoprymnus) Ön Bacak Kemikleri Makroanatomik Özelliklerinin İncelenmesi, ". IV. Veteriner Anatomi Kongresi dahilinde IV. Veteriner Anatomi Kongresi Kongre bildiri özet kitapçığındaki ", 90-91 pp, Eylül 2006. Erciyes Üniversitesi. Kayseri. , (2006), s.
A.3 A.Aydın, S. Yılmaz, Z.E.Özkan, Ramazan İlgün. , Körfarelerin ( Spalax leucodon) Circulus arteriosus Cerebri’nin Morfolojisinin İncelenmesi’, "IV. Veteriner Anatomi Kongresi dahilinde IV. Veteriner Anatomi Kongresi Kongre bildiri özet kitapçığındaki ", 28-29 pp,13-17 Eylül 2006 Erciyes Üniversitesi. Kayseri., (2006), s.
A.4 S. Timurkaan, Z.E. Özkan, Ramazan İlgün, F. M. Gür, , “Immunolocalisation of the serotonin in the fundus ventriculi, jejunum and duodenum of the citellus (Spermophilus xanthoprymnus), , "IX. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi dahilinde bildiri kitapçığında ", 20-23 Mayıs 2008, Adana., (2008), s.
A.5 A.Aydın, Z.E.Özkan, S. Yılmaz, Ramazan İlgün. , Tarla Sincaplarında ( Spermophilus citellus) Arcus Aortaedan Orjin Alan Damarlar Ve Bu Damarların Kollarının Dağılımı, "VII. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi Dahilinde Bildiri Kitapçığındaki ", 49 Pp 23-29 Ekim 2011 Antalya, (2011), s.
A.6 Mine Yaman Ali Bayrakdar, Berrin Gencer Tarakçı, Ramazan İlgün , ‘’Körfarenin (Spalax leucodon) İnce ve Kalın Barsaklarındaki Nöroendokrin Hücrelerin Dağılımı , "XI. Ulusal Histoloji Kongresi Dahilinde Bildiri Kitapçığında ", 16-19 Mayıs 2012 84.pp, Pamukkale Üniversitesi, Denizli., (2012), s.
A.7 Atilla Yoldaş, Ramazan İlgün, Nevin Tuzcu, Akın Yığın, Erdal Özmen. , “Sığır masseter kaslarında kuduz virüsünün anatomik lokalizasyonun Real-Time PCR ile belirlenmesi. 25-28 Haziran 2013.İstanbul., "VIII. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Dahilinde Bildiri Kitapçığında ", 25-28 Haziran 2013.İstanbul., (2013), s.
A.8 Ali Aydın, Z. Ender Özkan, Ramazan İlgün. , Körfare’lerin (Spalax leucodon) Arcus Aorta’sından Orijin Alan Damarlar ve Bunların Kollarının Morfolojisi., "VIII. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Dahilinde Bildiri Kitapçığında ", 25-28 Haziran 2013.İstanbul., (2013), s.
A.9 Ramazan İlgün, Ali Aydın, Atilla Yoldaş., “Yaban domuzlarında (Sus scrofa) columna vertebralis kemiklerinin makro-anatomik olarak incelenmesi. , "VIII. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Dahilinde Bildiri Kitapçığında ", 25-28 Haziran 2013.İstanbul., (2013), s.
A.10 Kenan Çınar, Nilgün Kuru, Ramazan İlgün , Körfare (Spalax leucodon) dil bezlerinin histolojik ve histo-kimyasal yapısı , "VIII. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Dahilinde Bildiri Kitapçığında ", 25-28 Haziran 2013.İstanbul., (2013), s.
A.11 Ramazan İlgün, Atilla Yoldaş, Nilgün Kuru, Zait Ender Özkan, Körfarelerde (Spalax leucodon) Alt Solunum Sisteminin Makroskopik Anatomisi., "VIII. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Dahilinde Bildiri Kitapçığında ", 25-28 Haziran 2013.İstanbul ÜNİVERSİTESİ., (2013), s.
A.12 Yalçın Akbulut, Ramazan İlgün, Kadir aslan, Şahinde (Buteo buteo) Plexus Brachialis’inin Makroanatomisi, "9.Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, 05-09- Eylül 2015 Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi -Elazığ ", , (2015), s.
A.13 Ramazan İlgün, Nilgün Kuru., Beç Tavuğu ( Numida meleagris) ve Hindi ( Meleagris gallapova) Neurocranium’u Üzerinde Karşılaştırmalı Makro-Anatomik İncelemeler, "9.Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi ,5-9 Eylül 2015, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi-Elazığ ", , (2015), s.


Meslekı ve Diğer Araştırma - Geliştirme Faaliyetleri ( Bölüm I )(Ulusal)


Ulusal Resmi Veya Özel Kuruluşlar İçin Yapılıp Tamamlanan Projelerdeki Yürütücü/Yönetici Görevi (Her Proje İçin)
A.1 Aksaray Malaklısı Çoban Köpeğinin (Türk Mastifi) serum biyokimyasal parametreleri ve kemik morfolojisinin araştırılması, " ", 2014.2014 - 2015.2015 , Olga Büyükleblebici, Ramazan İlgün (Araştırmacı)
A.2 Akkaraman koyunlarında yaşa ve cinsiyete bağlı olarak bazı biyokimyasal ve hematolojik parametrelerin araştırılması, "Aksaray Üniversitesi BAP ", 04.2015 - 04.2016 , Neşe Hayat Aksoy(Proje Yürütücüsü), Ramazan İlgün(Araştırmacı)
A.3 Kıl keçilerinde bazı hematolojik ve biyokimyasal kan parametreleri, "Aksaray Üniversitesi BAP ", 04.2015 - 04.2016 , Tahir Karaşahin(Proje yürütücüsü).Ramazan İlgün(Araştırmacı)
A.4 Beç Tavuklarında (Numida Meleagris) Dil ve Dil Papillalarının Anatomisinin ve Histolojisinin Işık ve Taramalı Mikroskopla İncelenmesi, "Aksaray Üniversitesi BAP ", 04.2015 - 04.2016 , Ramazan İlgün(Proje Yürütücüsü),Ferhan Bölükbaş(Araştırmacı)


Yarışmalar/Ödüller/Üyelikler ( Bölüm III )(Uluslararası)


Makale, Proje Hakemliği
A.1 Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, (2015)
A.2 World Journal of Agricultural Sciences, (2015)
A.3 Anatomical Record Advances ın Integrative Anatomy and Evolutionary Biology, (2016)
A.4 Biotechnic&Histochemistry., (2016)
A.5 Anatomia,Histologia,Embryologia., (2017)
A.6 Microscopy Research and Technique, (2017)
A.7 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, (2018)


Yarışmalar/Ödüller/Üyelikler ( Bölüm III )(Ulusal)


A.8 Kocatepe Veterinary Journal, (2016)


Yönetim Görevleri ( Bölüm II )(Üniversitemizdeki Yönetim Görevleri)


Dekan Yardımcılığı,Enstitü Müdür Yardımcılığı Fakülte Yönetim Kurulu,Fakülte Kurulu,Enstitü Yönetim Kurulu,Enstitü Kurulu?Ndaki Görevler (Her Yıl İçin)
A.1 ASÜ Veteriner Fak. Yönetim Kurulu Üyeliği, 7.2013 - 9.2014
A.2 ASÜ Veteriner Fak. Dekan Yardımcılığı, 2013.2013 - .2014
A.3 ASÜ Veteriner Fak.Fakülte Kurulu Üyeliği, 2014.2014 - .2014
Bölüm Başkanlığı,Hazırlık Okulu Müdürlüğü Gibi Görevler (Her Yıl İçin) ( Bu Görevleri Nedeniyle Doğrudan Üyesi Bulunduğu Kurul Üyeliklerinden O Dönem İçin Ayrıca Puan Verilmez)
A.1 Temel Bilimler Bölüm Başkanlığı, 12.2014 - 8.2016


Diğer Faaliyetler (Bölüm III )(Üniversitenin Onayı İle Gerçekleştirilen Üniversite - Sanayi İşbirliği Faaliyetlerinde Uygulayıcı Olarak Yer Almak)


Üniversitenin Onayı İle Gerçekleştirilen Üniversite - Sanayi İşbirliği Faaliyetlerinde Uygulayıcı Olarak Yer Almak
A.1 SÜTAŞ ÇİFTÇİ EĞİTİMLERİ EĞİTMENİ, (2014)


Diğer Faaliyetler (Bölüm III )(Üniversitenin Onayı İle Gerçekleştirilen Toplumsal Faaliyetlere Katılmak)


Üniversitenin Onayı İle Gerçekleştirilen Toplumsal Faaliyetlere Katılmak
A.1 Deney Hayvanları Kullanma Kursu , (2011)
A.2 Aksaray Gıda, Tarım Ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ''Sürü Yöneticiliği Eğitim Kursu'' Kurs Eğitmeni, (2015)
A.3 Editör ve Yazar I. Eğitim Semineri. TÜBİTAK, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 4,2015, (2015)
A.4 8.ÜSİMP. Ulusal Kongresi, 09-10,06.2015, (2015)
A.5 TÜBA 3. Uluslararası Kök Hücre Kursu. 19-22 Mayıs 2016 Antalya., (2016)
A.6 Tübitak-Uludağ Üniversitesi ''Araştırma Projesi Hazırlama ve Yazma Eğitimi'(AproY)' 05-07 MayısBursa, (2017)
 
  CV Url: obs.aksaray.edu.tr/oibs/akademik/per_akademik_cv.aspx?id=101008&lang=tr