T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Yrd.Doç.Dr. MEHMET TUNCER

 
 Kişisel Bilgiler
         
İş Adresi :
İş Telefonu :
Fax :
GSM :
e-mail :
Web :
MSN :
Fakültesi : TURİZM FAKÜLTESİ
 
        
   
Öğrenim Durumu
Lisans
2000
  Üniversite/Okul Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı :
Tez / Proje Adı :

Y.Lisans
2009
  Üniversite/Okul Adı : Gazi Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Turizm İşletmeciliği Eğitimi
Tez / Proje Adı : Futbol Kulüplerinin Kamp Yeri Olarak Turizm İşletmelerini Tercih Etme Nedenleri

DR
2012
  Üniversite/Okul Adı : Gazi Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Turizm İşletmeciliği Eğitimi
Tez / Proje Adı : Çalışma Yaşam Kalitesinin Çalışanların İşten Ayrılma Niyetlerine Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Uyg
   
Akademik Ünvanları
ÜnvanKurumYıl
Yrd.Doç.Dr.Aksaray Üniversitesi2013
   
İdari Görevler
KurumGörev TanımıTarih Aralığı
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ, Turizm FakültesiDekan Yardımcısı18.07.2013 -
TURİZM FAKÜLTESİ/GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARIBölüm Başkanı05.05.2014 -
   
Görev Yaptığı Birimler
Turizm Fakültesi
   
Uzmanlık Alanları
Alternatif Turizm
Çalışma Yaşam Kalitesi-Spor Turizmi- İnsan Kaynakları Yönetimi
   
Kurul / Komisyon Üyeliği
STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA KOMİSYON BAŞKANLIĞI10.02.2014 -
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/TURİZM FAKÜLTESİ/YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ26.05.2014 -
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/TURİZM FAKÜLTESİ/FAKÜLTE KURUL ÜYELİĞİ26.05.2014 -
   
Son iki yılda verilen dersler
ECON107İŞLETME BİLİMİ I
ECON112İŞLETME BİLİMİ II
ECON421STRATEJİK YÖNETİM
KAMU 402STRATEJİK YÖNETİM
KAMU 498MEZUNİYET TEZİ II
TUİ 102GENEL İŞLETME
TUİ 107TÜKETİCİ DAVRANIŞI
TUİ 206ÖN BÜRO YÖNETİMİ
TUİ 207YÖNETİM VE ORGANİZASYON
TUİ 209ÖZEL İLGİ TURİZMİ
TUİ 303SEMİNER
TUİ 305TURİZM İŞLETMELERİ YÖNETİMİ
TUİ 413TURİZM POLİTİKASI VE PLANLAMASI
TUR 164OTEL İŞLETMECİLİĞİ
ÜSDTUİ 303ÖZEL İLGİ TURİZMİ
YBS301GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİK YÖNETİMİ
YBS400BİTİRME PROJESİ II
YBS401BİTİRME PROJESI I
   
Akademik Faaliyetler
  


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Uluslararası)


Uluslararası Bir Alan İndeksi Tarafından Taranan Dergilerde ve Tübitak Tarafından İlan Edilen A-Türü Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Bir Tam Makale
A.1 Doğan, S., Şanlıer, N., Tuncer, M., Yiyecek-İçecek işletmelerinde Satış Geliştirme ve Etik: Kastamonu İli Örneği (Ethics In Sales Efforts Of Caterıng Fırms: A Sample From Kastamonu, "Kastomunu Eğitim Dergisi ", 18, (2010), s.241–256
A.2 Tuncer, M., Performans Değerleme Uygulamalarının Otel Çalışanları Üzerindeki Etkileri. (Impact On Hotel Employees Performance Evaluatıon Practıces), "Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi ", 4, (2011), s.258-279
A.3 Tuncer, M., Yeşiltaş, M., Çalışma Yaşam Kalitesinin Otel İşletmesi Çalışanları Üzerindeki Etkileri (Impacts of the Quality of Working Life on the Hotel Employees), "İşletme Araştırmalar Dergisi ", 5, (2013), s.57-78
A.4 Tuncer, M., Otel Çalışanlarının İşten Ayrılma Eğilimi:Sayfiye ve Şehir Otellerinde Bir Uygulama (Turnover Tendency Of Hotel Employees: An Applicatıon Of Resort And Cıty Hotels), "Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi ", 3, (2014), s.419-430
A.5 Yılmaz, A., Tuncer, M. & Zorlu, K., Yavaş Şehır (Sürdürülebilir Yerel Kalkınma)Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma:Güzelyurt, Aksaray (A Study To Determıne The Potentıal Of Cıttaslow (Sustaınable Local Development): Güzelyurt, Aksaray), "Osmanlı Hakimiyeti Saha Çalışmaları ", 6(10), (2016), s.1-18
Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş, Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Kongre Bildiriler Kitabında Veya Bildiriler Cd Sinde Yer Alan Bir Tam Tebliğ
A.1 Doğan, S., Tuncer M. ve Demirçivi B.M, Kamu Çalışanlarının Konaklama İşletmesi Seçim Kriterlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Aksaray İli Örneği (A Study on Determining the Choice Criteria of Public Employees for Accommodation Establishments: Case of Aksaray Province), "I. Uluslararası Avrasya Turizm Kongresi: Güncel Konular, Eğilimler ve Göstergeler ", , (2015), s.298-308
A.2 Tuncer, M., Otel İşletmelerinde Çalışma Yaşam Kalitesi ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, "I. International Research Congress On Social Sciences ", , (2015), s.


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Ulusal)


Ulusal Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenen Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Konferans Bildiri Kitabında Veya Bildiriler Cd?Sinde Yer Alan Basılmış Bir Tam Tebliğ
A.1 Tuncer, M. & Zorlu, K., 'Güzelyurt'un Yavaş Şehir (Cittaslow) Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma', "II. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu ", , (2014), s.
A.2 Özlem DOĞAN ve Mehmet TUNCER, Turizm Sektöründe 2008-2013 Yıllları Arasında Yapılmış Muhasebe Çalışmalarına Yönelik İçerik Analizi, "14. Ulusal İşletmecilik Kongresi ", , (2015), s.605-609
A.3 Mehmet TUNCER, Burak Murat DEMİRÇİVİ ve Sait DOĞAN, Üniversite Çalışanlarının Konaklama İşletmelerinin Hizmetlerinden Memnun Olma Düzeyi: Aksaray Üniversitesi Örneği (Satisfaction Degree of University Personnel with the Services of Accommodation Establishments: A Case Study at Aksaray University) , "14. Ulusal İşletmecilik Kongresi ", , (2015), s.89-94


Meslekı ve Diğer Araştırma - Geliştirme Faaliyetleri ( Bölüm I )(Uluslararası)


Tamamlanmış Araştırma Projesindeki Diğer Görevler (Her Bir Proje İcin)
A.1 Oyun ve Bağımlılık: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Alan Araştırması, "Aksaray Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ", 05.2014 - 05.2015 ,


Diğer Faaliyetler (Bölüm III )(Kamu, Özel ve Yerel Kuruluşlarda Üniversite Bilgi ve Onayı İle Verilen Danışmanlık Hizmeti (Her Bir Yıl İçin))


Kamu, Özel ve Yerel Kuruluşlarda Üniversite Bilgi ve Onayı İle Verilen Danışmanlık Hizmeti (Her Bir Yıl İçin)
A.1 Destinasyon Pazarlamasında ve Markalaşmasında Güzelyurt/Panel, (2014)


Listede Olmayan Faaliyetler(Listede Olmayan Faaliyetler)


Listede Olmayan Faaliyetler
A.1 ASOS JOURNAL (Hakemlik), (.2015)
A.2 Karedeniz Sosyal Bilimler Dergisi (Hakemlik), (.2015)
 
  CV Url: obs.aksaray.edu.tr/oibs/akademik/per_akademik_cv.aspx?id=101004&lang=tr