T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Prof.Dr. MUSTAFA IŞIK

 
 Kişisel Bilgiler
         
İş Adresi : ASÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü MERKEZ/AKSARAY
İş Telefonu : 3822883610
Fax :
GSM :
e-mail : mustafaisik@aksaray.edu.tr
Web :
MSN :
Fakültesi : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 
        
   
Öğrenim Durumu
İlkokul
1983
  Üniversite/Okul Adı : Çatalarmut Köyü İlkokulu
Fakülte/Enstitü/Birim Adı :
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı :
Tez / Proje Adı :

Ortaokul
1986
  Üniversite/Okul Adı : Ladik Akpınar Öğretmen Lisesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı :
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı :
Tez / Proje Adı :

Lise
1989
  Üniversite/Okul Adı : Ladik Akpınar Öğretmen Lisesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı :
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı :
Tez / Proje Adı :

Lisans
1993
  Üniversite/Okul Adı : Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Mühendislik Fakültesi
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Çevre Mühendisliği
Tez / Proje Adı :

Y.Lisans
1997
  Üniversite/Okul Adı : Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Çevre Mühendisliği ABD
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı :
Tez / Proje Adı : Kızılırmak Deltası Batı Bölümündeki Drenaj Kanallarında Kirlilik Araştırması

DR
2003
  Üniversite/Okul Adı : Dokuz Eylül Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Çevre Mühendisliği ABD
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Çevre Teknolojisi
Tez / Proje Adı : Azo Boyalarının Anaerobik/aerobik Proseslerde Biyolojik Arıtılabilirliği
   
Bildiği Diller
Yabancı DilSeviye
İngilizceOrta
   
Akademik Ünvanları
ÜnvanKurumYıl
Ar.Gör.Ondokuz Mayıs Üniversitesi1996
Ar.Gör.Niğde Üniversitesi1996
Öğr.Gör.Niğde Üniversitesi1997
Ar.Gör.Dokuz Eylül Üniversitesi1998
Ar.Gör.Dr.Niğde Üniversitesi2003
Yrd.Doç.Dr.Niğde Üniversitesi2004
Yrd.Doç.Dr.Aksaray Üniversitesi2006
Doç.Dr.Aksaray Üniversitesi2009
Prof.Dr.Aksaray Üniversitesi2014
   
İdari Görevler
KurumGörev TanımıTarih Aralığı
Aksaray ÜniversitesiBölüm Başkanı01.01.2009 - 02.01.2012
Aksaray ÜniversitesiBölüm Başkanı04.09.2014 - 30.05.2016
   
Görev Yaptığı Birimler
Mühendislik Fakültesi
   
Uzmanlık Alanları
Anaerobik Arıtma
Atıksuların Biyolojik Arıtımı
Çevre Biyoteknolojisi
Çevre Havza Planlama
Su Kirliliği ve Kontrolü
   
Üyesi Olduğu Bilimsel / Mesleki Kuruluşlar
Çevre Mühendisleri Odası20.12.2016 -
   
Kazandığı Ödüller
Ulusal
D.E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Üstün Başarı Ödülü2010
TÜBA TEÇEP Çeviri Eser Ödülü2015
   
Son iki yılda verilen dersler
ÇMB 206SU KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ
ÇMB 307ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ
ÇMB 311ÇEVRE VE HAVZA PLANLAMA (S)
ÇMB 316MİKROBİYAL KİRLENME (S)
ÇMB 401MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI I
ÇMB 402MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI II
ÇMB 403TASARIM VE UYGULAMA I
ÇMB 404TASARIM VE UYGULAMA II
ÇMB 407ANAEROBİK ARITMA
ÇMB 411ÇEVRE SAĞLIĞI (S)
ÇMB 498STAJ II
ÇMB 500SEMİNER
ÇMB 507ÇEVRE BİYOTEKNOLOJİSİ I
ÇMB 508ÇEVRE BİYOTEKNOLOJİSİ II
ÇMB 511İÇME SUYU KALİTESİ
ÇMB 512ANAEROBİK BİYOTEKNOLOJİ & BİYOENERJİ
ÇMB 590YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI
ÇMB 690DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
ÇMB 803UZMANLIK ALAN DERSİ
ÇMB 804UZMANLIK ALAN DERSİ
ÇMB 903UZMANLIK ALAN DERSİ
ÇMB 904UZMANLIK ALAN DERSİ
ÇMBZ 511İÇME SUYU KALİTESİ
ÜSDÇMB 336ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ II
   
Akademik Faaliyetler
  


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Uluslararası)


Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş, Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Kongre Bildiriler Kitabında Veya Bildiriler Cd Sinde Yer Alan Bir Tam Tebliğ
A.1 Göl F.G., Işık M., Aksaray’da İçme Suyu Kaynak Problemleri, "Uluslararası Su ve Atık Su Yönetimi Sempozyumu (UKSAY). ", , (2016), s.977-985
Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş Ancak Basılmamış Bir Tebliğ
A.1 Sönmez G., Bahadır T., Işık M., , Carbamazepine removal from tap water by Fenton process, "2nd Internatıonal Conference on Envıronmental Scıence and Technology ", , (2014), s.182-183
A.2 Solmaz A., Işık M., Mikroalgal Batık Membran Foto Biyoreaktör (mbMfBR) ile Mikroalg Üretimi ve Nutrient Giderimi, "Uluslararası Su ve Atık Su Yönetimi Sempozyumu (UKSAY) ", , (2016), s.73-78
A.3 Sönmez G., Işık M., , Caffeine ve Paracetamol İlaç Kalıntılarının UV ve UV-H2O2 Prosesleri ile Giderimi, "Uluslararası Su ve Atık Su Yönetimi Sempozyumu (UKSAY). ", , (2016), s.444-451
 
  CV Url: obs.aksaray.edu.tr/oibs/akademik/per_akademik_cv.aspx?id=10075&lang=tr