T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Prof.Dr. AYŞEGÜL YILDIZ

 
 Kişisel Bilgiler
         
İş Adresi :
İş Telefonu : 3822883760
Fax :
GSM :
e-mail : ayildiz@aksaray.edu.tr
Web :
MSN :
Fakültesi : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 
        
   
Öğrenim Durumu
Lisans
1984
  Üniversite/Okul Adı : Ankara Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Mühendislik Fakültesi
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Tez / Proje Adı :

Y.Lisans
1987
  Üniversite/Okul Adı : Ankara Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Fen Bilimleri Enstitüsü
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı/ Genel Jeoloji
Tez / Proje Adı :

DR
1995
  Üniversite/Okul Adı : Ankara Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Ankara Üniversitesi /Fen Bilimleri Enstitüsü
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı/ Genel Jeoloji
Tez / Proje Adı : Gürün Yöresi, Planktonik Foraminifer ve Kalkerli Nannoplankton Biyostratigrafisi
   
Bildiği Diller
Yabancı DilSeviye
İngilizceİleri
   
Akademik Ünvanları
ÜnvanKurumYıl
Ar.Gör.Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü1985
Yrd.Doç.Dr.Niğde Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Müh.Böl.1996
Doç.Dr.Niğde Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Müh.Böl.2002
Prof.Dr.Aksaray Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü2007
   
İdari Görevler
KurumGörev TanımıTarih Aralığı
Aksaray Üniversitesi, Eğitim FakültesiDekan09.06.2008 - 09.03.2009
Aksaray Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji MühendisliğiBölüm Başkanı09.03.2009 - 03.02.2013
Aksaray Üniversitesi, Fen Bilimleri EnstitüsüEnstitü Müdürü21.08.2009 - 21.04.2011
Aksaray Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım FakültesiDekan29.06.2015 -
   
Uzmanlık Alanları
Diyatomeler
Kalkerli nannoplanktonlar
Karbonatlı Kayalar
Mikropaleontology
Paleontoloji
Stratigrafi
   
Son iki yılda verilen dersler
FEN 308YER BİLİMİ
HİD107GENEL JEOLOJİ
HİD301STRATİGRAFİ-SEDİMANTOLOJİ
JEO 107JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ
JEO 108GENEL JEOLOJİ
JEO 202STRATİGRAFİ-SEDİMANTOLOJİ
JEO 203PALEONTOLOJİ
JEO 327TARİHSEL JEOLOJİ
JEO 401MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI-I
JEO 402MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI II
JEO 402MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI-II
JEO 407STAJ
JEO 500SEMİNER
JEO 511KARBONAT ORTAMLARI
JEO 803UZMANLIK ALAN DERSİ
JEO 804UZMANLIK ALAN DERSİ
JEO 903UZMANLIK ALAN DERSİ
JEOZ 511KARBONAT ORTAMLARI
MAD 102GENEL JEOLOJİ
   
Akademik Faaliyetler
  


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Uluslararası)


Scı, Scı- Expanded, Sscı Veya Ahcı Tarafından Taranan Dergilerde Yayınlanmış Bir Tam Makale
A.1 Ayşegül Yıldız, Zeynep Özdemir, Biostratigraphic and isotopic data on the Çöreklik Member of the Hekimhan Formation (Campanian-Maastrictian) of SE Turkey and their palaeoenvironmental significance. , "Cretaceous Research, ", 20, (1999), s.107-117
A.2 Ayşegül Yıldız, Güher Karahasan, Huriye Demircan, Vedia Toker, Biostratigraphic and palaeoechologic study of early Maastrichtian - Paleocene sediments in Kalecik area (E.Ankara), Türkiye. , "The Arabian Journal for Science and Engineering, ", 2A, (1999), s.115-132
A.3 Ayşegül Yıldız, Distribution of Recent calcareous nannofossils bottom sediments from Gökçeada-Bozcaada-Dardanelles Triangle., "The Arabian Journal for Science and Engineering, ", 2A, (2001), s.84-96
A.4 Ayşegül Yıldız, Ali Gürel, Palaeontological, diagenetic and facies characteristics of Cretaceous/Paleogene boundary sediments in the Ordu, Yavuzlu and Uzunisa areas, Eastern pontides, NE Turkey. , "Cretaceous Research ", 26, (2005), s.329-341
A.5 Ali Gürel, Ayşegül Yıldız, Diatom communities, lithofacies characteristics and paleoenvironmental interpretation of Pliocene diatomite deposits in the Ihlara-Selime plain (Aksaray, Central Anatolia, Turkey). , "Journal of Asian Earth Science, ", 30, (2006), s.170-180
A.6 Ayşegül Yıldız, Vedia Toker, Pleistocene-Holocene calcareous nannofossil biostratigraphy of core samples from the Northeastern Sea of Marmara, Fenerbahçe-Pendik, NW Turkey. , "Journal of Asian Earth Science ", 27, (2006), s.835-846
A.7 Huriye Demircan, Ayşegül Yıldız, Biostratigraphy and paleoenvironmental interpretation of the Middle Miocene submarine fan in NW Adana (Southern Turkey). , "Geologica Carpathica ", 58, (2007), s.41-52
A.8 Bassler-Veit, B., Barut, İ.F., Meriç, E., Avşar, N., Nazik, A., Kapan-Yeşilyurt, S., and Yıldız, A., , Distribution of Microflora, Meiofauna, and Macrofauna Assemblages in the Hypersaline Environment of Northeastern Aegean Sea Coasts., "Journal of Coastal Research, ", 29, (2013), s.883-898
A.9 Robertson, A.H.F., Mc Cay, G.A., Taslı, K., and Yıldız, A., , Eocene development of the northerly active continental margin of the Southern Neotethys in the Kyrenia Range, north Cyprus., "Geological Magazine ", 151, (2014), s.692-731
A.10 Yümün, Z.Ü., Meriç, E., Avşar N., Nazik, A., Barut, İ.F, Yokeş, B., Sagular, E.K., Yıldız, A., Eryılmaz, M., Kam, E., Başsarı, A., Sonuvar, B., Dinçer, F., Baykal, K., Kaya, S., , Meiofauna microflora and geochemical properties of the late quaternary Holocene core sediments in the Gulf of Izmir Eastern Aegean Sea Turkey. , "Journal of African Earth Sciences, ", 124, (2016), s.383-408
A.11 Robertson, A.H.F., Boulton, S.J., Taslı, K., İnan, N., Yıldız, A., Yıldırım, N., and Parlak, O., , Late Cretaceous-Miocene sedimentary development of the Arabian continental margin in SE Turkey (Adıyaman Region): implications for regional palaeogeography and the closure history of Southern Neotethys. , "Journal of Asian Earth Science, ", , (2016), s.doi:10.1016/j.jseaes.2015.01.025
A.12 Sarı, B., Yıldız, A., Korkmaz, t., Petrizzo, M.R., , Planktonic foraminifera and calcareous nannofossils record in the upper Campanian Maastrichtian pelagic deposits of the Malatya Basin in the Hekimhan area NW Malatya eastern Anatolia., "Cretaceous Research, ", 61, (2016), s.91-107
 
  CV Url: obs.aksaray.edu.tr/oibs/akademik/per_akademik_cv.aspx?id=10073&lang=tr