T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Doç.Dr. MELİH NURİ SALMAN

 
 Kişisel Bilgiler
         
İş Adresi : Aksaray Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 68000 AKSARAY/AKSARAY
İş Telefonu : 3822882673
Fax : 3822882659
GSM :
e-mail : melihsalman@windowslive.com
Web :
MSN :
Fakültesi : BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
 
        
   
Öğrenim Durumu
Lisans
1982
  Üniversite/Okul Adı : Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Fakülte/Enstitü/Birim Adı :
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı :
Tez / Proje Adı :

Y.Lisans
1986
  Üniversite/Okul Adı : Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ABD
Fakülte/Enstitü/Birim Adı :
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı :
Tez / Proje Adı : Sportif Oyunlardan (Hentbolda ) Sporcu Beslenmesi ve Kahvaltı Yapmanın Performansa Etkisi Üzerine r

DR
1992
  Üniversite/Okul Adı : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ABD
Fakülte/Enstitü/Birim Adı :
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı :
Tez / Proje Adı : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'ne Ait Spor Salonu Yatırım Projelerinin Ekonomik Açıdan Değerlendirm
   
Akademik Ünvanları
ÜnvanKurumYıl
Öğr.Gör.Hacettepe Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü1984
Öğr.Gör.Dr.Hacettepe Universitesi1992
Yrd.Doç.Dr.Niğde Üniversitesi2001
Yrd.Doç.Dr.Aksaray Universitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu2006
Doç.Dr.Aksaray Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu2014
   
İdari Görevler
KurumGörev TanımıTarih Aralığı
Aksaray ÜniversitesiYüksek Okul Müdür01.01.2006 - 15.05.2011
   
Görev Yaptığı Birimler
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
   
Uzmanlık Alanları
1. Eğitim Bilimleri Öğretmen Yetiştirme BES ABD Spor Yönetimi ve Spor Eğitimi
2.Beden Eğitimi ve Spor
3.Hentbol Temel Öğretimi, Uzmanlık
4.Badminton Temel Eğitimi ve Uzmanlık
5.Spor İstatistik
6. Spor Kulüpleri Yönetimi
7. Su Sporları
   
Kurul / Komisyon Üyeliği
Etik Komisyon Üyeliği17.11.2016 -
   
Üyesi Olduğu Bilimsel / Mesleki Kuruluşlar
European College of Sport Science01.02.2010 -
   
Son iki yılda verilen dersler
ANT 118BİREYSEL SPORLAR II - BADMİNTON
ANT 118BİREYSEL SPORLAR II BADMİNTON
ANT 119BİREYSEL SPORLAR I - BADMİNTON
ANT 119BİREYSEL SPORLAR I BADMİNTON
ANT 206HENTBOL TEMEL EĞİTİMİ II
ANT 209HENTBOL TEMEL EĞİTİMİ I
ANT 209HENTBOL TEMEL EĞİTİMİ I (II. ŞB.)
ANT 214BİREYSEL SPORLAR IV - BADMİNTON
ANT 214BİREYSEL SPORLAR IV BADMİNTON
ANT 215BİREYSEL SPORLAR III - BADMİNTON
ANT 215BİREYSEL SPORLAR III BADMİNTON
ANT 316UZMANLIK II - HENTBOL
ANT 317UZMANLIK I - HENTBOL
ANT 320UZMANLIK II - BADMİNTON
ANT 321UZMANLIK I - BADMİNTON
ANT 338YRD. UZMANLIK II - BADMİNTON
ANT 339YRD. UZMANLIK I - BADMİNTON
ANT 401SPOR YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU
ANT 401SPOR YÖNTEMİ VE ORGANİZASYONU
ANT 402SPOR FELSEFESİ VE OLİMPİZM
ANT 403ANTRENÖRLÜK EĞİTİM PROJESİ - I
ANT 404ANTRENÖRLÜK EĞİTİM PROJESİ- II
ANT 416UZMANLIK IV - HENTBOL
ANT 417UZMANLIK III - HENTBOL
ANT 420UZMANLIK IV - BADMİNTON
ANT 421UZMANLIK III - BADMİNTON
BES 210SEÇMELİ I BADMİNTON
BES 311SEÇMELİ II BADMİNTON
BES 402ARAŞTIRMA PROJESİ
BES 404BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÖNETİMİ
BES 430SEÇMELİ II OLİMPİK SPORLARDA BADMİNTONUN DÜN - TÜR. T. G.
BES 500SEMİNER
BES 517SPOR YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU
BES 520SPOR FELSEFESİ VE OLİMPİZM
BES 591YÜKSEK LİSANS TEZİ
BES 592YÜKSEK LİSANS TEZİ
BES 801UZMANLIK ALAN DERSİ
BES 802UZMANLIK ALAN DERSİ
   
Akademik Faaliyetler
  


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Uluslararası)


Scı, Scı- Expanded, Sscı Veya Ahcı Tarafından Taranan Dergilerde Yayınlanmış Bir Tam Makale
A.1 Melih Salman, An Analysis of the Arrangements in the Field of Sports Included in the Party Program of the Political Parties in Turkey, "Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies ", 2011, (2011), s.1773-1778
A.2 Melih Salman, A research on determining proffessional priorities related to teaching profession of the physical education teacher, "Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies ", 2012, (2012), s.331-340
A.3 Melih Salman, The importance of sport of university students during campus life, "Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies ", 2012, (2012), s.495-500
A.4 M.Karahan,M.Salman,H.Ünlü, Badminton basic skills learning level of boys with mild intellectual disabilities, "Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies ", , (2012), s.413-418
1.1.2.1 Veya 1.1.2.2 Türündeki Bilimsel Bir Kitabın Basılmış ve Yayınlanmış Çevirisi
A.1 Janet B. Parks., Jerome Quarterman., Lucie Thibault , Çağdaş Spor Yönetimi, "Çağdaş Spor Yönetimi ", , (2013), s.97-125


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Ulusal)


Tanınmış Ulusal Bir Yayınevi Tarafından Birden Fazla Baskısı Yapılmış Ders Kitapları, Mesleki Kitap Veya Diğer Bilimsel Kitaplar
A.1 M.Tastekin,M.Salman,N.Bilge,A.Özgün,M.Basyazıcıoglu,Ç.Özüdogru, Beden Eğitimi Bilgileri ve ilk Yardım , "Kitap ", , (1989), s.1-7,21-27
A.2 M.N.Salman,S.Salman, Badminton Temel Teknikleri ve Öğretimi, "Kitap ", , (1994), s.1-105
A.3 R.Sümer,Z.Koruc,M.N.Salman,G.Ersoy,O. Hamacılar, Spor Kulüpleri Sevk ve İdare Seminer Notları , "Spor Kulüpleri Sevk ve İdare Seminer Notları ", , (2002), s.71-81
A.4 Melih Salman, Badminton, "Spor Ansiklopedisi ", , (2004), s.100-107


Egitim Faaliyetleri ( Bölüm II )(Tez Danışmanlığı)


Tek Danışman
A.1 Futbolcuların mekik koşusu testin de sıvı alımının performans üzerindeki etkisinin araştırılması, Murtaza Arkan, (2001)
A.2 Toplam kalite yönetiminin beden eğitimi ve spor yüksekokulların da uygulanabilirliği , Abdurrahman Oğuz, (2002)
A.3 Niğde ilinde görev yapmakta olan beden eğitimi öğretmenlerinin mevcut durumlarının değerlendirilmesi ve mesleki sorunlarının tespiti , Emrah Ragıp Çalgın, (2003)
A.4 Niğde ilinde yaşam boyu sporunun gelişmesin de kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara ait spor tesislerinin verimliliği ve niteliği , Mehmet Ertaş, (2006)
A.5 Türkiye’de Dağ ve Dağcılık Turizminin Gelişmesini Etkileyen Faktörlerin Türk ve Yabancı Sporcuların Açısından Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi, Nedim Urcan, (2006)
A.6 Sporda zihinsel Antrenmanın önemi ve ferdi milli sporcuların zihinsel antrenman bilgi ve uygulama düzeylerinin tespit i, Kürşat Aktepe , (2006)
A.7 Aday Spor Yöneticilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Belirlenmesi ve Karşılaştırılması, M.Toprak Keskin , (2012)
A.8 Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Okul Spor Kulüplerinin Yapılanması, Gelişimi ve Güncel Sorunlarının Tespiti, Orkun Köroğlu , (2013)
A.9 Türk Sporunun Başarı Düzeyinin Belirlenmesinde Bazı Spor Elemanlarının Görüşlerinin Tespiti, Gülsen T. Tunç , (2014)
A.10 Özerklik (Bağımsızlık) Sonrası Kanunda Yapılan Değişikliklerin Spor Federasyonlarının Yapılanmasına Etkisi, Hüseyin G. Sönmez , (2015)
A.11 Badminton Sporcularının Duygusal Zeka Düzeylerinin Bazı Kriterlere Göre İncelenmesi, Hidayet Halilbeyoğlu, (2015)
A.12 Mobbing Applications in Team Sport and Determinations Of perception Levels of Athletes on Mobbing , Sinem Yalçındağ, (2015)


Diğer Faaliyetler (Bölüm III )(Üniversitenin Onayı İle Gerçekleştirilen Yurt İçi ve Yurt Dışı Üniversitelerdeki Değişim Faaliyetlerine Katılmak)


Üniversitenin Onayı İle Gerçekleştirilen Yurt İçi ve Yurt Dışı Üniversitelerdeki Değişim Faaliyetlerine Katılmak
A.1 Spor ve Yeni Yaklaşımlar Avrupa Birliği Gençlik Projesi İspanya / Sevilla , (2009)
A.2 2013 Akdeniz Oyunları Mersin Hentbol Branşı Organizasyon Sorumlusu ve Türkiye'yi temsilen Oyunlar Teknik Delegesi, (2013)
 
  CV Url: obs.aksaray.edu.tr/oibs/akademik/per_akademik_cv.aspx?id=10000&lang=tr